Byenveni nan Plan Swen Kominotè (CCP)!

Nou posede pa Broward Health ak Sistèm Swen Sante Memorial , ak misyon nou se bay kominote ki an sante. Misyon sa kòmanse avèk ou!

Kòm yon nouvo manm, nou vle konekte avèk ou nan premye mwa ke ou rantre nan plan nou an. Nou vle ede ou aprann plis sou plan ou ak benefis ou yo, jwenn doktè oswa espesyalis, epi jwenn aksè nan dosye medikal ou.

 

Si ou pa te pale ak Ekip Byenveni Manm nou an, tanpri rele yo nan:

1-866-384-2926 / TTY / TTD 1-855-655-5303
(Pou nouvo manm sèlman)

&  

Si ou te pale ak Ekip Byenveni Manm nou an, men ou toujou bezwen fè yon chanjman nan ou:

 • Non,
 • Adrès, oswa
 • Founisè Swen Prensipal (PCP)

Rele Ekip Sèvis Manm nou an nan:

1-866-899-4828
(Pou tout manm)

 

Pou lòt nimewo telefòn enpòtan, vizite paj Kontak Enpòtan nou an.

Aksede Dosye Medikal ou, Fè Randevou, Ranpli Preskripsyon, elatriye

Kòm yon manm CCP, ou gen aksè a pòtal manm sekirite nou an ki rele MyChart . Portal sa a disponib nan òdinatè w lan oswa nan telefòn ou. Avèk MyChart, ou kapab:

 • Mande chanjman nan Founisè Swen Prensipal ou an(“PCP”)
 • Lòd yon nouvo kat idantite
 • Tcheke rezilta tès yo
 • Ranpli Kesyonè Sante
 • Konekte ak ekip Sèvis Manm nou an

Enskri pou MyChart jodi a nan sèvi ak fòm lan sou Kontakte nou paj.

Ede nou jwenn pi bon pwogram ak sèvis pou ou

Pou ede ou viv yon vi ki an sante, tanpri ranpli Evalyasyon Risk Sante (HRA). Sondaj sa a sèlman pran kèk minit. Repons ou yo ap kenbe prive, men yo pral ede enfimyè nou yo jwenn pi bon pwogram ak sèvis pou ou.

 • Si ou bezwen èd pou ranpli sondaj la, tanpri rele Ekip Sèvis Manm nou an.
 • Pou wè, telechaje, oswa enprime sondaj la, tanpri vizite Dokiman nou yo & Fòm paj la.
 • Si ou vle ranpli sondaj la sou entènèt, li disponib sou MyChart nenpòt ki lè.

Touche rekonpans pou pran swen tèt ou ak fanmi ou

Èske w te konnen ke ou ka jwenn rekonpans nan men CCP si ou pran etap sa yo rete byen? Ou kapab touche kat kado pou ranpli egzamen, tès, ak pwogram nan pwogram Healthy Rewards nou an. Pou aprann plis, vizite paj Healthy Rewards nou an.

Kontakte Ekip Byenveni Manm nou an

Ou ka rive jwenn nouvo ekip akeyi manm nou an Lendi-Vandredi 8:00 am - 7:00 pm pa:  

               Phone      1-866-384-2926 TTY / TTD 1-855-655-5303
                   Email:             ccp.customersvc@ccpcares.org

LINK RAPID

Gade, telechaje, epi enprime manyèl manm lan avèk benefis plan ou an

Chèche doktè ak founisè, gade, telechaje, oswa enprime yon lis doktè ak founisè nan rezo a

Enfòmasyon pou kontakte pou Plan Swen Kominotè

Lis nimewo telefòn enpòtan ak sit entènèt

Aksede Dosye Medikal ou, Fè Randevou, Ranpli Preskripsyon, elatriye

Revize, telechaje, oswa enprime yon lis travay pou nouvo manm yo

Revize kesyon ke nouvo manm yo poze souvan

Aprann sou evènman kominotè ak sijè sante

Li bilten manm nou an. Yon nouvo kopi disponib chak lòt mwa.

 • Konsèy Sante ak Evènman Kominotè

Swiv nou sou chanèl medya sosyal nou yo