Ki moun nou posede

Plan Swen Kominotè posede pa gwo, byen respekte lopital

Plan Swen Kominotè , plan sante ki gen yon kè, te etabli an 2000 kòm South Florida Community Care Network, e li posede pa Boward Health (North Broward Hospital District) ak Sistèm Swen Sante Memorial (Distri lopital South Broward).

Nou fè efò chak jou pou nou gen enpak pozitif sou sante ak byennèt moun n ap sèvi yo, lè nou bay yo aksè lokal nan yon estanda ki wo nan swen sante ak resous kominotè yo. Plan sante nou yo kouvri nan yon pakèt domèn sante ak sèvis medikal epi yo ofri yon chwa ekselan nan doktè ak lòt benefis ki ede enskri jwenn ak rete an sante.

Founisè yo ta rekòmande CCP

52,768

Vizit Prevantif pou granmoun ak timoun

93%

Manm yo te santi CCP yo te trete yo avèk respè

99.6%

Founisè yo ta rekòmande CCP

26 sou 30 nan eta Florid pou twazyèm ane konsekitif la

Stat Manm:

18

DEZYÈM

Mwayèn vitès repons

1

JOU BIZNIS

Pou abòde nouvo manm

78%

Ogmante ane-sou-ane

Nan Evalyasyon Risk Sante (HRA) ranpli

181,887

APÈL MANM

Reponn

Stat Founisè:

55+

SESYON FINMASYON FIENTMASYON ORYANASYON

Devlope ak fèt pou nouvo liy biznis

9

SEDYON EDIKASYON WEBINÈ FWIDD

Kreye ak deplwaye, ki disponib tou sou sit entènèt CCP

92%

PREZANS NAN Fòmasyon SÈVIS KLIYAN

Pa Operasyon Founisè yo ak manm ekip Sèvis Manm yo

976%

Ogmante nan ADOPTYON Pòtal Founisè

Kòm rezilta kominikasyon elaji ak fòmasyon

Sa nou fè

MISYON

Kondwi pa responsablite kominote nou an pou enpak pozitivman sou sante ak byennèt moun n ap sèvi yo.

VIZYON

Fè machin pou sante popilasyon an.

Prensip ekselans

Yo nan lòd yo reyalize ekselans nan sèvi kominote nou an, Plan Swen Kominotè Prensip debaz nan ekselans reprezante fondasyon an nan vizyon nou yo transfòme eksperyans nan swen sante. Men sa yo enkli:

KALITE:

Amelyore ekselans nan klinik pou depase estanda endistri yo ak atant kliyan yo.

SÈVIS KLIYAN:

Bay yon eksperyans ekselan ak sèvis siperyè kliyan nou yo.

KOMINOTE:

Devlope patenarya kominotè ekselan pou satisfè bezwen sante ak sosyal moun ki enskri nou yo.

 
MOUN:

Kreye yon kilti ki baze sou valè ki atire, konsève, ak ankouraje moun yo pi byen ak pi klere, ki moun ki angaje nan misyon CCP ak vizyon.

FINANS:

Reyalize rezilta finansye nan dispozisyon bon jan kalite sèvis swen sante, relasyon founisè, patenarya kominotè, nouvo teknoloji, ak envestisman nan òganizasyon an.

KWASANS:

Ankouraje kwasans pou amelyore ak soutni ekselans nan livrezon sèvis ak sipòte amelyorasyon enfrastrikti.

Lidèchip

Jessica Lerner

Prezidan ak Chèf
Ofisye Egzekitif

Ken Walters

Senior Vis Prezidan ak
Chèf Ofisye Operasyon

Susan Mansolillo

Vis Prezidan ak
Chèf Imèn
Resous Ofisye

Jason Grynbaum

Senior Vis Prezidan
ak Chèf Finansye
Ofisye

Leon Mink

Enfòmasyon sou Chèf
Ofisye

Lupe Rivero

Vis Prezidan ak
Chèf biznis
Ofisye Devlopman

Miguel Venereo, MD

Senior Vis Prezidan
ak Chèf Medikal
Ofisye

Justin Marshall

Senior Vis Prezidan ak
Chief Legal Officer

Nicole Griffin

Vis Prezidan ak
Ofisye Konfòmite

Akreditasyon

Plan Swen Kominotè a akredite pa Asosyasyon Akreditasyon pou Sante Sante Anbilatwa (AAAHC) kòm yon Plan Sante.

 

Komite Nasyonal pou Asirans Kalite (NCQA) te bay South Florida Community Care Plan Network (dba Community Care Plan) yon estati akreditasyon Akredite pou sèvis ak bon jan kalite klinik ki satisfè egzijans sevè NCQA pou pwoteksyon konsomatè ak amelyorasyon kalite.

Sal Nouvèl

Pou kesyon medya yo, tanpri kontakte Depatman Kominikasyon nou an
nan 954-622-3342 or ccp.communications@ccpcares.org.Mèsi.

PLAN SWEN KOMINOTÈ YO GENYEN DEZIGNASYON KOM YON GWO PLAS POU SÈTIFYE TRAVAY & komès; KONPAYI NAN 2019

Plan Swen Kominotè, plan sante ak yon kè, te anonse jodi a ke li se yon bon kote pou travay sètifye & komès ;. Sètifikasyon se yon siksè enpòtan. Great Place to Work se otorite mondyal la sou kilti nan espas travay, eksperyans anplwaye, ak konpòtman lidèchip yo pwouve delivre revni mache-dirijan ak ogmante inovasyon. Sèvi ak fidbak anplwaye fidbak sanble ak Great Place to Work & rsquo; rijid, done-kondwi pou tout metodoloji, sètifikasyon konfime ke anplwaye yo gen yon eksperyans toujou pozitif nan Kominote Plan Swen. Katreven-sèt pousan nan anplwaye CCP yo te dakò ke yo santi yo byen sou fason nou kontribye nan kominote a. & Quot;

Afiche: 10/4/2019 2:55:41 AM Li piplis
 

PLAN SWEN KOMINOTÈ (CCP) NOMINE DE NOUVO EGZEKITIF POU EKIP DIRIJAN LI

Plan Swen Kominotè (CCP), plan sante ak yon kè, kontan anonse de nouvo testaman nan ekip egzekitif li yo. CCP te rele Ken Walters kòm nouvo vis prezidan ansyen li yo & amp; chèf ofisye opere (COO) ak Jason Grynbaum kòm ansyen vis prezidan li yo & amp; chèf ofisye finansye (CFO). Tou de pral rapòte bay Jessica Lerner, prezidan ak Direktè Jeneral Plan Swen Kominotè a.

Posted: 9/20/2019 3:50:00 PM Li piplis
 

KOMINOTE PLAN SWEN (CCP) AKREDITASYON ESTATI NAN KOMITE NASYONAL POU ASIRANS KALITE (NCQA) Ogmante louabl

Plan Swen Kominotè (CCP), plan sante ak yon kè, kontan anonse ke Komite Nasyonal pou Asirans Kalite (NCQA) ogmante estati akreditasyon pou Plan Medicaid CCP a soti nan akredite louabl. CCP & rsquo; orijinal estati akredite yo te bay CCP nan mwa desanm 2018 ak ogmantasyon estati a se yon rezilta NCQA & rsquo; revizyon anyèl la nan Swen Sante Efikasite Done ak Enfòmasyon Set (HEDIS & reg;) done pou 2019.

Afiche: 9/16/2019 10:00:00 AM Li plis
 

PLAN SWEN KOMINOTÈ AK AWMANTE KONTRA FLORIDA POU TI SANTE

Plan Swen Kominotè ki baze nan Sid Florid (CCP), plan sante ak yon kè, kontan anonse ke yo te bay li yon kontra pou bay Pwogram Asirans Sante pou Timoun ki sibvansyone (CHIP) ak pwoteksyon asirans sante ki peye konplè. atravè plan Florida Healthy Kids, ki sèvi timoun ki gen laj lekòl depi 5 lane jiska fen 18 an.

Posted: 8/15/2019 8:00:00 AM Li piplis
 

VACCINATE BROWARD INITIATIVE

Sante Broward, Sistèm Swen Sante Memorial, ak Plan Swen Kominotè anonse Inisyativ Vaksinen Broward.

Posted: 7/16/2019 9:00:00 AM Li piplis
 

Plan Swen Kominotè prezante sou NBC6

Prezidan ak Direktè Jeneral Plan Swen Kominotè a, Jessica Learner, prezante sou NBC6 epi entèvyouve pa jounal nouvèl, Kristen Sanchez pou diskite sou pozisyon louvri Plan Swen Kominotè yo ...

Posted: 8/20/2020 5:47:25 PM Li piplis

  Rapò Valè 2022

  Nan kòmansman chak ane, Community Care Plan pran tan pou revize ak reflechi sou reyalizasyon nou pou ane anvan an. 
  Posted: 4/7/2023 5:39:33 AM

  Community Care Plan ak Papa Kolabore pou Bay Sipò Sosyal pou Manm Medicaid ki An Risk yo

  Plan Swen Kominotè vize pou fèmen twou vid yo epi amelyore detèminan sosyal yo of Health for Vulnerable Medicaid Members
  Posted: 9/13/2022 11:09:52 AM

  Asosyasyon Akreditasyon pou Swen Sante Ambulatory, Inc. Avi Sondaj Akreditasyon

  Asosyasyon Akreditasyon pou Swen Sante Ambulatory, Inc. (AAAHC) pral fè yon sondaj sou akreditasyon South Florida Community Care Network (SFCCN) k ap fè biznis kòm Community Care Plan (CCP) soti 14-16 septanm 2022.
  Posted: 8/25/2022 6:44:04 AM

  Demann Enfòmasyon (RFI) pou Sèvis Optometrik, Oftalmolojik ak Sèvis Vizyon

  South Florida Community Care Network, LLC d/b/a Community Care Plan (“CCP”) ap bay yon demann pou enfòmasyon (RFI) pou sèvis optometrik, oftalmolojik ak vizyon.
  Posted: 7/18/2022 9:20:56 AM

  Demann Enfòmasyon pou Enfòmasyon sou Resous Imèn (“HRIS”) Lojisyèl ak Sèvis

  CCP te bay yon Demann Enfòmasyon pou Enfòmasyon sou Resous Imèn ("HRIS") lojisyèl ak sèvis. Ou ka jwenn yon kopi RFI a pa imèl bay procurements@ccpcares.org oswa lè w telechaje anba a.
  Posted: 7/6/2022 6:24:07 AM

  2021 Annual Report

  Ekip nan Community Care Plan deja ap travay avèk dilijans sou objektif 2022 nou yo. Sepandan, nan Rapò Anyèl 2021 nou an, nou pran tan pou nou reflechi sou reyalizasyon 2021 nou yo. Pandan pandemi COVID-19 la te kontinye, ekip nou an te rete fleksib epi adapte ak chanjman yo te fèt. Kit travay adistans oswa nan biwo Plan Swen Kominotè a, ekip nou an te kontinye kolabore ak satisfè mezi operasyon yo avèk siksè.
  Posted: 3/30/2022 1:19:27 PM
See Allss

Kiyès nou kouvri

Nou kouvri moun ak fanmi ki kalifye pou patisipe nan plan swen sante sa yo:

MEDICAID (MMA)

FLORIDA KI SEN TI

KOMÈSYÈL, PLAN SANTE POU ANPLWAYE OTOMASYON

Community Care Plan (CCP) se yon rezo sèvis founisè (PSN) nan Broward County. Plan Swen Kominotè a posede pa non ki gen plis eksperyans nan Sid Florid nan swen sante: Broward Health (North Broward Hospital District) ak Memorial Healthcare System (South Broward Hospital District).