Medicaid / MMA-
Rezilta sondaj enskri yo

Kouvèti Swen Sante pou Manm ki gen Medicaid Florid

Sondaj sou Manm

Ou ka byento kontakte ou pou pran sondaj sou satisfaksyon enskri nou an.

  • Nan Plan Swen Kominotè, nou “ Fè efò pou 5! ”
  • Yon evalyasyon senk etwal se objektif nou. Tanpri fè nou konnen kisa nou ka fè pou pi byen ede ou.