COVID-19

KISA OU BEZWEN KONNEN SOU COVID-19 NAN FLORIDA

Sekirite Dlo ak Prevansyon Nwaye

heart_icon

Kenbe distans ou pandan ou rete konekte ak zanmi ak moun ou renmen yo.

heart_icon

Kenbe aktif menm pandan ou lakay ou:

heart_icon
heart_icon

Byenveni!

Anba la a se zouti edikasyon gratis, jwèt ak sit entènèt entèaktif pou ede timoun yo aprann nan kay!

Bibliyotèk Konte Broward: Istwa Mini (lage nan Lendi) ak Istwa Mini STEAM (lage nan Jedi) ki disponib nan Facebook, Instagram, ak You Tube.

heart_icon

Asistans Leson patikilye sou entènèt:

Kounye a disponib nan bibliyotèk piblik konte yo. Jwenn konte ou anba a:

Yon kat bibliyotèk aktyèl bezwen pou jwenn aksè nan materyèl ki anwo yo. Ou ka aplike pou yon kat sou entènèt gratis.