Founisè pou Anplwaye CCP -
Resous Founisè

Plan Swen Kominotè (CCP) se kontra pou bay Sèvis Administratè Twazyèm Pati ak Benefis pou anplwaye Plan Swen Kominotè yo.

Plan Swen Kominotè apresye anpil relasyon li avèk kominote founisè swen sante nou an, epi li rete angaje nan amelyore sèvis nou yo toujou ba ou.

Adrès CCP:
1643 Harrison Parkway Suite H200
Sunrise, FL 33323
Liy Dirèk Founisè Relasyon: (855) 819-9506

Kalite

Anba la a se direktiv klinik ke CCP Medicaid Revize Ekip la adopte.

Gid pratik klinik ki gen rapò ak pwogram jesyon maladi

Opresyon

Dyabèt Mellitus

Ensifizans kadyak konjestif

Tansyon wo

VIH / SIDA

Gid pratik klinik ki gen rapò ak Sante Mantal