Founisè pou MMA - Famasi

FL Medicaid MMA Famasi Manadjè Benefis: Magellan Rx

FL Medicaid MMA Famasi Lokalizatè

  • Pou jwenn yon famasi pou yon enskripsyon CCP FL Medicaid MMA, klike la a

FL Medicaid MMA Lis Medikaman Prefere

  • CCP te adopte aktyèl Medicaid Lis Medikaman Prefere pou enskri FL Medicaid MMA CCP yo. Pou plis enfòmasyon sou pwoteksyon dwòg, klike isit la
  • Pou enfòmasyon sou FL Medicaid Preferred Drug Program, klike isit la
  • Pou fòm otorizasyon davans pou enskri FL Medicaid MMA, klike isit la
  • Pou kondisyon Kritè Dwòg adisyonèl pou enskri FL Medicaid MMA, klike isit la
  • Pou fòm jeneral otorizasyon alavans pou moun ki enskri FL Medicaid MMA, klike isit la

FL Medicaid MMA Fòmilè Rapò sou Rezime Chanjman

  • Pou dènye chanjman nan lis Medicaid FL Preferred Drug List, klike la a

Resous edikatif Opioid pou Founisè yo - klike la a

FDA Lis Rapèl Dwòg - klike la a