Providers for CCP Employees -
Konfòmite

CCP Anplwaye Plan Konfòmite

Pwogram Konfòmite Plan Swen Kominotè

Pwogram konfòmite CCP a esansyèl pou anpeche, detekte ak korije ki pa konfòme ak fwod, dechè ak abi. Founisè sèvis pou manm CCP yo se yon eleman enpòtan nan pwogram nan.

CCP bay yon Fòmasyon Konfòmite Founisè pou ede doktè ak founisè yo ranpli kondisyon pwogram konfòmite yo, ki gen ladan fwod, fatra ak abi.

Fòmasyon Konfòmite Founisè CCP: Telechaje PDF

Ka sispèk nan fwod, fatra ak abi ka rapòte nan avni yo bay anba a: