Alertas de la komunidad

Poukisa Community Care Plan?


  • Bon sante ou enpòtan pou nou
  • Nou bay swen sante bon kalite
  • Nou ankouraje kominote ki an sante yo
  • Nou bay swen nan dwa tou pre lakay yo

Community Care Plan se posede pa

Broward Health ak Memorial Healthcare System

Lokal nou yo