Pwogram Konfòmite Plan Swen Kominotè

Pwogram konfòmite CCP a esansyèl pou anpeche, detekte ak korije ki pa konfòme ak fwod, dechè ak abi. Founisè sèvis pou manm CCP yo se yon eleman enpòtan nan pwogram nan.

CCP bay yon Fòmasyon Konfòmite Founisè pou ede doktè ak founisè yo ranpli kondisyon pwogram konfòmite yo, ki gen ladan fwod, fatra ak abi.

Fòmasyon Konfòmite Founisè CCP: Telechaje PDF

Ou ka rapòte ka sispèk fwod, dechè ak abi dirèkteman bay Ofisye Konfòmite Plan Swen Kominotè a nan 954-622-3489 oswa via imèl nan CCP.Compliance@ccpcares.org oswa CCP.SIU@ccpcares.org . Rapò anonim yo ka fèt nan CCP lè w rele 855-843-1106 oswa ale nan www.lighthouse-services.com/ccpcares .

Pou dirije rapò sou sispèk fwod, dechè, oswa abi nan pwogram CCP BCG Anplwaye yo, tanpri itilize youn nan avni sa yo: