• Ki Swen Kontwole?

  Se fason òganizasyon swen sante yo jere fason ou resevwa sèvis swen sante.

 • Ki pwogram MMA?

  Yon plan swen jere ki ofri sèvis pou pati Asistans Medikal Kontwole (MMA) nan pwogram Medicaid Managed Care (SMMC) Eta a.

 • Nan ki domèn Community Care Plan a ap sèvi Medicaid?

  Se sèlman nan Konte Broward.

 • Ki sa ki se yon doktè swen primè (PCP)?

  Yon doktè swen prensipal se yon doktè ki ede ou ak pi fò nan swen sante ou bezwen.

 • Èske mwen ka itilize Community Care Plan deyò Eta Florid la?

  Wi, sèvis medikal nesesè ki pa disponib nan Eta Florid la dwe gen dwa otorize. Pou plis enfòmasyon, ou ka rele lendi jiska vandredi ant 8 a.m. ak 7 p.m. nan 1-866-899-4828 / TTY / TTD 1-855-655-5303.

 • Kouman pou mwen chanje doktè mwen?

  Rele nou Lendi a Vandredi, 8 am - 7 pm, nan 1-866-899-4828 / TTY / TTD 1-855-655-5303.

 • Mwen bezwen wè yon espesyalis, ki jan mwen jwenn youn?

  Rele nou Lendi a Vandredi, 8 a.m. - 7 p.m., nan 1-866-899-4828 / TTY / TTD 1-855-655-5303.

 • Èske mwen ka ale nan yon Doktè ki pa nan lis nan anyè a?

  Wi, sèlman si li nesesè medikal e li te otorize Community Care Plan.

 • Kiyès mwen rele avèk kesyon, enkyetid oswa plent?

  Rele nou Lendi a Vandredi, 8 a.m. & ndash; 7 pm, nan 1-866-899-4828 / TTY / TTD 1-855-655-5303 . Ou ka rele Medicaid tou nan 1-877-254-1055 oswa klike isit la , Lè sa a, chwazi & ldquo; Rapòte yon plent & quot;.

 • Kilè pou mwen jwenn nouvo pake mwen an?

  Pake New Manm ou an ta dwe rive nan lespas senk (5) jou apre ou se yon manm nan Community Care Plan.
   

 • Kouman pou mwen konnen ki Doktè (yo) mwen ka ale nan?

  Rele nou Lendi a Vandredi, 8 a.m. 7 p.m., nan1-866-899-4828 / TTY / TTD 1-855-655-5303 oswa ou ka ale nan Anyè Founisè a sou sit entènèt nou an (Klike la a).

 • Kouman pou mwen jwenn sèvis sante konpòtman?

  Tanpri rele Concordia Konpòtman Sante nan 1-800-294-8642, Lendi a Vandredi, 8 a.m. - 7 p.m.

 • Kouman pou mwen jwenn sèvis dantè?

  Tanpri rele MCNA Dental nan 1-800-494-6262 , Lendi a Vandredi, 8 a.m. - 7 p.m.

 • Mwen gen kesyon sou medikaman mwen an?

  Tanpri rele Magellan nan 1-800-424-7897, Lendi a Vandredi, 8 a.m. - 7 p.m.

 • Kouman pou mwen jwenn swen Vizyon?

  Tanpri rele South Florida Vision nan 1-877-393-2272, lendi a vandredi, 8 a.m. - 7 p.m.

 • Kouman pou mwen jwenn yon woulib nan randevou doktè mwen an?

  Tanpri rele 1-866-306-9358.

 • Èske materyèl manm nan lòt lang?

  Wi, ou ka rele nou Lendi a Vandredi, 8 a.m. - 7 p.m., nan 1-866-899-4828 / TTY / TTD 1-855-655-5303 pou mande.

 • Kouman pou mwen jwenn yon anyè founisè?

  Ou ka resevwa yon anyè tou lè w rele nou nan 1-866-899-4828, oswa vizite sit entènèt nou an: www.ccpcares.org.

 • Mwen gen yon nouvo non / adrès / telefòn, kisa mwen ta dwe fè?

  Tanpri rele Depatman Timoun ak Fanmi nan 1-866-762-2237.

Pou lòt kesyon Konsènan Pwogram MMA Swen Kontwole Medicaid (SMMC) la, jan yo pibliye pa AHCAklike isit la