CCP Anplwaye

Ijan Sant Swen - Broward Health

enstalasyon:

 • Broward Health Urgent Care - Coral Springs
  9663 Westview Drive (Magnolia Shoppes)
  Coral Springs, FL 33076
  954-320-3323
  Orè: 8:00 am - 8:00 pm
 • Broward Health Urgent Care - Plantation
  1811 N. Pine Island Road (Jakaranda Square)
  Plantation, FL 33322
  954-320-3360
  Orè: 8:00 am - 8:00 pm
 • Broward Health Weston
  2300 N. Komès Parkway
  Weston, FL 33326
  954-217-5700
  Orè: 8:00 am - 8:00 pm

sèvis:

 • Antors ak Souch
 • zòrèy Enfeksyon
 • Pipi Tract Enfeksyon
 • gratèl
 • nen senyen
 • koupe minè ak zo Broken (men, dwèt yo, ponyèt, zòtèy)
 • Lafyèv
 • vizyon Tès
 • vaksinasyon
 • Egzamen fizik