Anplwaye BCG

CVS minit Klinik

Yo bay sèvis:

 • minè Maladi
  • Sentòm alèji
  • Bwonchit ak tous
  • Zòrèy ak enfeksyon
  • Sentòm grip la
  • Gout
  • Endijesyon ak brûlures
  • Mononukleoz (mono)
  • Bouch ak kondisyon oral yo
  • Bouch ak doulè Oral
  • Kè plen, Vomisman ak dyare
  • Woz je ak styes
  • Sinyos enfeksyon ak konjesyon
  • Gòj ak Strep gòj
  • STD tretman patnè
  • Upper enfeksyon respiratwa
  • Remèd fèy ak enfeksyon nan blad pipi
  • Zika
 • Blesi minè
  • Blisters
  • Bug mòde ak pike
  • Tik mòde
  • Minè boule
  • Minè koupe, ti anpoul ak blesi
  • Splinter retire
  • Grann, tansyon ak doulè nan jwenti
  • Suture ak diskontinuye diskontinuèl
 • tès
 • siveyans
  • A1c chèk
  • Siveyans dyabèt
  • Segondè san tansyon siveyans
  • Segondè kolestewòl siveyans
 • kondisyon po
  • Akne
  • Athlete's foot
  • Poul pox
  • Fwad, kansè ak maleng bouch
  • Dermatit, gratèl ak iritasyon po
  • Cheve Pèt
  • Chalè gratèl
  • Impetigo
  • Vizite
  • Pwazon Ivy ak pye bwadchenn pwazon
  • Minor psoriasis
  • Ringworm
  • Rosaceæ
  • Scabies
  • Seborèz dèrmatoz
  • Bèf
  • Sunburn
  • Swimmer's itch
  • Evalyasyon march
 • Vaksinasyon
  • DTaP (difteri, tetanòs, koklich)
  • Flu
   • Sezon
   • Segondè dòz
  • Epatit A (adilt ak pitit)
  • Epatit B (adilt ak pitit)
  • HPV (Papillomavirus imen)
  • IPV (polyo)
  • Menenjit
  • MMR (lawoujòl, malmouton, ribeyòl)
  • Nemoni
   • Prevnar 13®
   • Pneumovax® 23
  • Td (tetan, difteri)
  • Tdap (tetan, difteri, koklich)
  • Typhoid
 • piki
  • Kontwòl nesans
  • Vitamin B12
  • Byennèt ak fizik
 • fizik
  • Egzamen medikal jeneral (eksepte fizik chak ane)
  • Kan fizik
  • DOT fizik
  • Espò fizik
 • byennèt
  • Swen kontwizif
  • Zòrèy sir retire
  • Epinephrine piki ranbousman plim
  • Longè konsiltasyon lonje
  • Malarya
  • Mouvman prevansyon maladi
  • Yon sèl fwa renouvèlman medikaman
  • Tès Gwosès
  • Kòmanse sispann® pwogram pou sispann fimen
  • TB Tès
  • Traveler's diarrhea prevention and care
  • Pwogram pèdi pwa
 • sante Vwayaj
  • Konsiltasyon Pre-Travel
  • Maladi prevansyon malarya
  • Mouvman Mouvman
  • Vwayaj's Dyare Prevansyon ak Swen
  • Vaksen kont Typhoid
  • Zika
 • sèvis Fanm
  • Swen kontwòl nesans
  • Piki kontwòl nesans
  • HPV (human papillomavirus) vaccines
  • Gwosès evalyasyon
  • Remèd fèy ak enfeksyon nan blad pipi
  • Enfeksyon ledven