Jesyon Itilizasyon

Tanpri sonje ke CCP pa aksepte demann otorizasyon via faks ankò. Founisè yo ap bezwen soumèt demann otorizasyon atravè PlanLink, pòtal founisè nou an, epi yo ta dwe genyen tout enfòmasyon klinik ki nesesè yo.

Pou ka kote yon founisè ki pa patisipan ap soumèt demann lan, tanpri itilize fòm ki anba liy biznis ki apwopriye a.

Tanpri al gade nan lis sèvis ki bezwen otorizasyon alavans pou chak liy biznis anba a.