Founisè pou Florida Healthy Kids -
Reklamasyon

Founisè yo oblije soumèt tout reklamasyon yo nan lespas 60 jou apre dat sèvis la. Reklamasyon yo soumèt apre yon peryòd sis mwa apati dat sèvis la ap otomatikman refize pa CCP pou depoze alè. Founisè yo dwe soumèt reklamasyon an akò avèk lwa leta ak federal ki aplikab yo. Sòf si otreman endike nan Akò Founisè a, direktiv sa yo aplike.

Founisè a dwe soumèt reklamasyon pwòp, konplè ak egzat bay CCP oswa sant deziyen li yo, atravè yon fòma medya elektwonik 837 HIPAA konfòme. Founisè a dakò pou travay avèk CCP kontrakte clearinghouses. Avantaj ki genyen nan soumèt reklamasyon elektwonik gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman, ogmante vitès nan peman, redwi erè antre done, mwens papye ak diminye depans biwo yo.

Founisè yo ka soumèt tou reklamasyon ki mande pou atachman oswa demann rekonsiderasyon atravè papye. Tout fòm reklamasyon papye yo dwe konplè epi egzat ki gen tout jaden done ki nesesè pou reklamasyon an konsidere kòm pwòp.

Demann Reklamasyon

Gid pou soumèt reklamasyon yo

180 jou apati dat sèvis la

Depoze Reklamasyon Elektwonik

Disponibilite ID Peman: FHKC1

Enskripsyon Reklamasyon Elektwonik
 

Reklamasyon Papye ak soumèt Dokiman siplemantè

 

Reklamasyon sou papye ak soumèt atachman Depatman Reklamasyon CCP
Bwat postal 841209
Pembroke Pines, FL 33084

Gid pou ranpli reklamasyon yo

180 jou apati dat sèvis la

Apèl Reklamasyon (Fòm Konsiderasyon Reklamasyon ki disponib nan manyèl Founisè a)

 

Plan Swen Kominotè
Apèl Founisè / Reklamasyon
P.O. Bwat 841209
Pembroke Pines, FL 33084

Kopeman
 

Aplikab pou sèvis chwazi ki nan lis Founisè Manyèl la.

Transfè Elektwonik Fon (televirman):

Pou enfòmasyon detaye, toujou gade nan Manyèl Founisè.