Founisè pou Florida Healthy Kids -
Reklamasyon

Founisè yo dwe soumèt reklamasyon an akò ak lwa eta ak federal ki aplikab yo. Sòf si yo di yon lòt jan nan Akò Founisè a, direktiv sa yo aplike:
 

 • Founisè yo ta dwe soumèt tout reklamasyon yo nan 60 jou apre dat sèvis la.
 
 • Reklamasyon yo soumèt apre yon peryòd 180 jou apati dat sèvis la pral otomatikman refize pa CCP pou depoze anvan lè.
 
 • Founisè yo dwe soumèt reklamasyon pwòp, konplè, ak egzat bay CCP oswa clearinghouse li deziyen, atravè yon fòma medya elektwonik 837 HIPAA ki konfòm. Founisè a dakò pou l travay avèk CCP kontra yo. Avantaj ki genyen nan soumèt reklamasyon elektwonik yo enkli, men se pa sa sèlman, ogmante vitès peman, diminye erè antre done, mwens papye, ak diminye depans biwo yo.
 
 • Si w ap soumèt reklamasyon sou papye bay CCP kounye a oswa si w ap itilize yon biwo compensation ki pa kapab oswa ki pa vle soumèt reklamasyon elektwonikman bay CCP, ou gen opsyon ki disponib pou ou ki pral pèmèt ou ekonomize tan ak lajan voye reklamasyon elektwonik jodi a!


Opsyon Reklamasyon Elektwonik

 

CCP ak Availity fè yon patenarya pou ofri opsyon reklamasyon gratis ak Konsèy Remèt Elektwonik (ERA). Nou kontan pou nou ofri yon opsyon pou antre done dirèk reklamasyon gratis ak pòtal ERA pou w itilize. Sa yo se antyèman patwone pa CCP, san okenn frè pou ou. Opsyon sa yo pèmèt founisè yo fè biznis ak CCP lè l sèvi avèk metòd sa yo:
 

 • Antre ak soumèt reklamasyon, resevwa ERA, epi fè echanj lòt tranzaksyon elektwonik lè l sèvi avèk yon aplikasyon ki baze sou navigatè sou entènèt la.
 
 • Transmèt dirèkteman tranzaksyon ANSI ki konfòm HIPAA sou yon koneksyon dirèk ki an sekirite.
 
 • Si w anrejistre kounye a ak Availity, klike la a pou jwenn aksè Pòtal Disponibilite pou CCP.


Founisè yo kapab tou soumèt reklamasyon ki mande atachman sou papye. Tout fòm reklamasyon sou papye yo dwe konplè epi egzat e yo dwe genyen tout domèn done ki nesesè pou reklamasyon an ka konsidere kòm pwòp.
 

Enskripsyon Reklamasyon Elektwonik

www.availity.com oswa 1-800-282-4548

Enskripsyon Transfè Elektwonik Fon (EFT)

Fòm Demann EFT

Delè pou soumèt reklamasyon

180 jou apati dat sèvis la

Responsablite Twazyèm Pati

Se responsablite founisè a pou notifye CCP si yon manm gen pwoteksyon anplis pwoteksyon CCP Florida Healthy Kids la.

Depoze Reklamasyon Elektwonik

Availity Payor ID: FHKC1 (dènye chif ID peyè a se nimewo “yon”)

Reklamasyon sou papye ak soumèt dokiman yo

Depatman Reklamasyon CCP- FHK
PO Box 841209
Pembroke Pines, FL 33084

Reklamasyon ankèt

Tcheke estati reklamasyon an elektwonikman ak pòtal founisè nou an, PlanLink, oswa rele
1-844-514-1494.

 • Founisè k ap patisipe yo ak kalifikasyon pou konekte PlanLink, pòtal Founisè nou an, kapab tcheke estati reklamasyon an elektwonikman lè yo konekte nan https://PlanLink. .ccpcares.org
 • Founisè ki pa gen kalifikasyon pou konekte PlanLink ka tcheke estati reklamasyon an
 • Pou kesyon sou kijan pou itilize PlanLink oswa Reklamasyon Guest

Reklamasyon Apèl

Apèl Reklamasyon Elektwonik:

 • Founisè k ap patisipe yo ak kalifikasyon pou konekte PlanLink, pòtal Founisè nou an, kapab tcheke estati reklamasyon an elektwonikman lè yo konekte nan PlanLink.ccpcares.org
 • Pou kesyon sou kijan pou itilize PlanLink oswa Reklamasyon Guest

Apèl Reklamasyon yo voye faks:

Kopeman

Aplikab pou chwazi sèvis ki endike nan Manyèl Founisè a.

Pou enfòmasyon detaye, toujou al gade nan Manyèl Founisè.